Fixtures > All Divisions
Week No 1 - 11 Sep 2017 > 14 Sep 2017
Week No 2 - 21 Sep 2017
Week No 3 - 25 Sep 2017 > 28 Sep 2017
Week No 4 - 02 Oct 2017 > 05 Oct 2017
Week No 5
Howard Shield Group Phase 1 Round 1
Week No 7 - 23 Oct 2017 > 26 Oct 2017
Week No 8 - 30 Oct 2017 > 02 Nov 2017
Week No 9
Howard Shield Group Phase 1 Round 2
Week No 10 - 13 Nov 2017 > 16 Nov 2017
Week No 11 - 20 Nov 2017 > 23 Nov 2017
Week No 12 - 27 Nov 2017 > 30 Nov 2017
Week No 13 - 07 Dec 2017
Week No 14
Howard Shield Group Phase 1 Round 3
Week No 15 - 18 Dec 2017 > 21 Dec 2017
Week No 16
Christmas Holiday
Week No 17
Christmas Holiday
Week No 18 - 08 Jan 2018 > 11 Jan 2018
Week No 19 - 15 Jan 2018 > 18 Jan 2018
Week No 20
Howard Shield Phase 2 & Plate Round 1
Week No 21 - 29 Jan 2018 > 01 Feb 2018
Week No 22 - 08 Feb 2018
Week No 23 - 12 Feb 2018 > 15 Feb 2018
Week No 24 - 19 Feb 2018 > 22 Feb 2018
Week No 25
Howard Shield Phase 2 & Plate Quarter Finals
Week No 26 - 08 Mar 2018
Week No 27 - 12 Mar 2018 > 15 Mar 2018
Week No 28 - 19 Mar 2018 > 22 Mar 2018
Week No 29
Howard Shield Phase 2 & Plate Semi Final
Week No 30
End of Season
Week No 31
Free
Fixtures > All Divisions
Week No 2 - 18 Sep 2017 > 22 Sep 2017
Week No 5
Howard Shield Group Phase 1 Round 1
Week No 7 - 23 Oct 2017 > 26 Oct 2017
Week No 9
Howard Shield Group Phase 1 Round 2
Week No 10 - 13 Nov 2017 > 17 Nov 2017
Week No 14
Howard Shield Group Phase 1 Round 3
Week No 16
Christmas Holiday
Week No 17
Christmas Holiday
Week No 20
Howard Shield Phase 2 & Plate Round 1
Week No 24 - 19 Feb 2018 > 22 Feb 2018
Week No 25
Howard Shield & Plate Quarter Final
Week No 29
Howard Shield & Plate Semi Final
Week No 30
Last Week of Season
Week No 31
Howard Shield & Plate Final
National #TableTennisDay
Fixtures > All Divisions
Week No 1 - 11 Sep 2017 > 14 Sep 2017
Week No 2 - 20 Sep 2017 > 21 Sep 2017
Week No 3 - 25 Sep 2017 > 28 Sep 2017
Week No 4 - 04 Oct 2017 > 05 Oct 2017
Week No 5
Howard Shield Group Phase 1 Round 1
Week No 6 - 16 Oct 2017 > 19 Oct 2017
Week No 7 - 23 Oct 2017 > 26 Oct 2017
Week No 8 - 01 Nov 2017 > 02 Nov 2017
Week No 9
Howard Shield Group Phase 1 Round 2
Week No 10 - 15 Nov 2017 > 16 Nov 2017
Week No 11 - 20 Nov 2017 > 23 Nov 2017
Week No 12 - 29 Nov 2017 > 30 Nov 2017
Week No 13 - 04 Dec 2017 > 07 Dec 2017
Week No 14
Howard Shield Group Phase 1 Round 3
Week No 15 - 20 Dec 2017 > 21 Dec 2017
Week No 16
Christmas Holiday
Week No 17
Christmas Holiday
Week No 18 - 10 Jan 2018 > 11 Jan 2018
Week No 19 - 17 Jan 2018 > 18 Jan 2018
Week No 20
Howard Shield Phase 2 & Plate Round 1
Week No 21 - 29 Jan 2018 > 01 Feb 2018
Week No 22 - 07 Feb 2018 > 08 Feb 2018
Week No 23 - 12 Feb 2018 > 15 Feb 2018
Week No 24 - 21 Feb 2018 > 22 Feb 2018
Week No 25
Howard Shield Phase 2 & Plate Quarter Finals
Week No 27 - 12 Mar 2018 > 15 Mar 2018